Ako viesť a motivovať ženy v tíme

Ako viesť a motivovať ženy v tíme

Cieľom odbornej prípravy je pochopiť rozdiely v vnímaní, prístupe, práci a tvorbe medzi mužmi a ženami. Zobraziť rozdiely pri prijímaní situácií a reakcií. Porozumieť rozdielnemu vyjadreniu – slovníku, preskúmať rôzne situácie a skúsiť nájsť nový prístup na základe pochopenia rozdielov

Čo školeni umožní?

  • Skupinová aktivita – navrhovanie a rozpoznanie rozdielov v budovaní dôvery v pracovné vzťahy so ženou a s mužom
  • Skupinová aktivita / konštitučná práca – porovnanie, pochopenie, zaužívanie objavených rozdielov
  • Predstavenie archetypov žien
  • Diskusia na tému použitia archetypov vedenia a motivácie
  • Individuálna práca – riešenie situácií z nového uhla pohľadu
47
školení zameraných na získavanie nových zákazníkov v roku 2016
35
tréningov smerujúcich k vyššej miere čerpania potenciálu existujúcich zákazníkov v roku 2016
33
školení zameraných na taktiky a stratégie vyjednávania v roku 2016
21
manažérskych projektov v roku 2016

Kontakty Slovensko

+421 918 713 700

Kontakty Česká Republika

+420 773 919 260 Všetky kontakty

Napíšte nám správu

Ozveme sa, akonáhle to bude možné