Ako viesť a motivovať ženy v tíme

Muži a ženy naozaj nie sú rovnakí. Verte nám!

Ako viesť a motivovať ženy v tíme

Cieľom školenia je pochopiť rozdiely vo vnímaní, prístupe k práci a tvorbe medzi mužmi a ženami. Ukázať si rozdiely v prijímaní rôznych situácií, práci s vlastnou energiou, emocionálnom poli a motivácii. Pochopiť rozdielne vyjadrenia mužov a žien, či už verbálne alebo neverbálne, preskúmať rôzne situácie a skúsiť nájsť, čo z nášho pohľadu nepočujeme.

Čo školeni umožní?

 • Skupinová aktivita – navrhovanie a rozpoznanie rozdielov v budovaní dôvery v pracovné vzťahy so ženou a s mužom
 • Skupinová aktivita / konštitučná práca – porovnanie, pochopenie, zaužívanie objavených rozdielov
 • Predstavenie archetypov žien
 • Predstavenie archetypov mužov
 • Diskusia na tému použitia archetypov vedenia a motivácie
 • Rozdiel v ženskej cyklickosti a mužskej linearite a čo to prináša do pracovného sveta
 • Ktoré kvality nám nesie mužský a ženský princíp?
 • Čo od seba podvedome očakávame?
 • Individuálna práca – riešenie situácií z nového uhla pohľadu

Pro koho je workshop určený:

 • Pre manažérov, ktorí majú v tíme ženy
 • Pre obchodníkov, ktorí majú na starosti ženy na strane zákazníka
 • Pre členov tímu, ktorí potrebujú spolupracovať s kolegami
 • Workshop je možné koncipovať pre zmiešanú skupinu alebo len pre mužov

VÝSLEDKOM VZDĚLÁVANIA JE NÁJDENIE NOVÉHO A EFEKTÍVNJĚŠIEHO PRÍSTUPU K ŠTANDARDNÝM SITUÁCIÁM.

školenie vedie žena Lenka Veverková a muž Tomáš Bušek. Totálne protiklady.

47
školení zameraných na získavanie nových zákazníkov v roku 2016
35
tréningov smerujúcich k vyššej miere čerpania potenciálu existujúcich zákazníkov v roku 2016
33
školení zameraných na taktiky a stratégie vyjednávania v roku 2016
21
manažérskych projektov v roku 2016

Kontakty Slovensko

+421 918 713 700

Kontakty Česká Republika

+420 773 919 260 Všetky kontakty

Napíšte nám správu

Ozveme sa, akonáhle to bude možné