Všetky kurzy

Komunikujte s nami. Dajte nám konkrétne zadanie a my vyberieme vhodný kurz a upravíme ho priamo pre Vás.

 • Příprava na vyjednávání v době krize

  Zažil jsem dvě krize a schopnost vyjednávat je z mé zkušenosti v první fázi klíčová. Nejdříve začnou vyjednávat velké společnosti, které využijí situace a budou tlačit na své dodavatele. Ti to budou následně přenášet i do další linie odběratelsko-dodavatelských vztahů. Vyjednávání v době krize je zcela jiné než při konjunktuře. Není to jen „zvykový taneček“ na základě procesů, ale velmi často klíčová aktivita, která rozhoduje o schopnosti firmy dále se pohybovat vpřed.

 • Firma ako kmeň

  Cieľom tohto netradičného workshopu je pripomenutie princípov, na ktorých boli založené naše pradávne spoločenstvá a nájdenie inšpirácie pre uvedomenie kde by sme si z minulosti mohli vziať inšpiráciu pre prítomnosť a budúcnosť. Ľudí vo svojej histórii najviac formovala komunita, v ktorej sa zdržovali a ktorej hodnoty hájili. Postupne sa toto vedomie vytráca a napriek obdobiu materiálnej prosperity hľadáme základný zmysel existencie a spokojnosť.

 • Manažérske archetypy

  Od detstva vieme, ako sa správa múdry kráľ alebo statočný náčelník. A toto správanie podvedome očakávame od svojich šéfov. Na kurze zistíte, či dokážete byť Cisárom a ktoré archetypálne atribúty už k tomu spĺňate a kde budete musieť do svojej „vodcovskej“ úlohy ešte dorásť.

 • Očakávaná kríza, alebo zima a jar prichádzajú pravidelne

  Kurz určený pre stredný a vyšší manažment, jednotlivé tímy, vybraných zamestnancov na pripravenosť najdôležitejšieho arzenálu (ludských zdrojov) v prípade príchodu ďalšej hospodárskej krízy.

 • Efektívne vyjednávanie

  Cieľom školenia je dodať metodiku pre vyjednávanie, objasniť triky a taktiky profesionálnych nákupcov, naučiť sa nastaviť východiskovú pozíciu pre vyjednávanie. Školenie dodá metodiku ako zhodnotiť vyjednávaciu pozíciu protistrany či konkurencie. Naučí vás využívať efektívne postupy pre vyjednávanie ZNAK + 4P. Naučí vás pracovať s námietkami protistrany.

 • Typológia zákazníka

  „S niektorými ľuďmi sa nám prirodzene komunikuje jednoduchšie a s niektorými to ide komplikovanejšie. Môže za tým byť typológia, ktorá nám dá odpovede o tom čoho sa jednotlivé typy ľudí obávajú a čo naopak v komunikácii očakávajú. Ide o koncepciu, ktorá uľahčí identifikovanie 4 základných typov a prispôsobenie komunikácie tak, aby sme si navzájom lepšie rozumeli (ľudsky aj obchodne). Pochopenie je prvým krokom k žiadanej zmene, ktorú budeme intenzívnym tréningom nacvičovať.“

 • Cielené riadenie vzťahov so zákazníkmi

  Školenie dodá metodiku a nástroje pre strategický rozvoj obchodu. Naučí vás princípy riadenia vzťahov so zákazníkom. Uvedomíte si dôležitosť prispôsobenia ponuky rôznym typom zákazníka. Získate pomocné nástroje pre zhodnotenie situácie u zákazníka a ďalšie plánovanie cielených aktivít pre systematický rozvoj obchodných vzťahov.

 • Otváranie zatvorených dverí u existujúcich zákazníkov

  Je ľahké chodiť za jedným kontaktom na strane zákazníka, ktorý máme na „tykačku a kávičku“. Pre rast potenciálu, ale často potrebujeme otvoriť ďalšie dvere a nenaštvať existujúci kontakt.

 • Ako chrániť svoje ženstvo v korporáte

  Kurz je zameraný na pochopenie rozdielov medzi ženským a mužským princípom, na uvedomenie si sily vlastnej ženskosti, ktorá je riadená prírodou, nie našou vôľou. Naučíme sa túto silu rozpoznať vo všetkých ich formách, pochopíme ju ako výhodu, ktorú môžeme následne využiť na plnenie našich snov a dosahovanie cieľov. Naučíme sa s ňou pracovať v rámci korporátneho prostredia zameraného na výkon, zameriame sa na to, ako využiť svoje ženstvo v mužskom svete.

 • Ako zbaliť (akvizícia) zákazníka

  Zákaznické portfólio je ako rybník – odparuje sa a má prirodzený priesak. Pokiaľ nemáte dostatočný prítok nových zákazníkov časom vyschne alebo zostane iba bahno.

 • Zmena zvyku

  Ktoré naše návyky podporujú našu SPOKOJNOSŤ a ktoré zafixované postupy ohraničujú náš MOŽNÝ RAST a ÚSPECH?

 • Prezentačné zručnosti - Obsah

  Cieľom školenia je naučiť pripraviť prezentáciu tak, aby bola čo najviac adresná a aby odrážala potrebu, ktorú si vyžaduje súčasná situácia. Školenie naučí ako prispôsobiť obsah osobám a očakávaniam podľa fázy nákupného cyklu alebo cieľa, ktorý chceme dosiahnuť. Mať len dobrú prezentáciu už dávno nestačí. Je dôležité vedieť, komu ju prezentujem a aké sú jeho/ich motivácie.

 • Prezentačné zručnosti - Forma

  Cieľom školenia je naučiť suverénnemu vystupovaniu a prezentovaniu pred menším či väčším publikom. Dodá vedomosti a rozvinie zručnosti potrebné k príprave a realizácii úspešnej prezentácie.Tré­ningom sa zabezpečí to, aby každý pocítil na sebe osobný pokrok v oblasti prezentovania z pohľadu formy prezentovania.

 • Ako viesť a motivovať ženy v tíme

  Cieľom školenia je pochopiť rozdiely vo vnímaní, prístupe k práci a tvorbe medzi mužmi a ženami. Ukázať si rozdiely v prijímaní rôznych situácií, práci s vlastnou energiou, emocionálnom poli a motivácii. Pochopiť rozdielne vyjadrenia mužov a žien, či už verbálne alebo neverbálne, preskúmať rôzne situácie a skúsiť nájsť, čo z nášho pohľadu nepočujeme.

 • Enterprise Management

  Cieľom tejto simulačnej hry je umožniť nadhľad nad riadením spoločnosti. Interaktívnym spôsobom ukáže účastníkom previazanosť finančných tokov a procesov v organizácii. Pomáha pochopiť komplexné vplyvy čiastkových rozhodnutí jednotlivých oddelení spoločnosti a previazanosť na celkové výsledky firmy.

32
školení zaměřených na akvizici nových zákazníků v roce 2022
35
tréninků směřujících k vyšší míře čerpání potenciálu stávajících zákazníků v roce 2022
33
workshopů zaměřených na firemní kultůru a motivaci v roce 2022
21
manažerských projektů v roce 2022

Kontakty Česká Republika

+420 608 919 260 Všetky kontakty

Napíšte nám správu

Ozveme sa, akonáhle to bude možné