Všetky kurzy

Komunikujte s nami. Dajte nám konkrétne zadanie a my vyberieme vhodný kurz a upravíme ho priamo pre Vás.

 • Očakávaná kríza, alebo zima a jar prichádzajú pravidelne

  Kurz určený pre stredný a vyšší manažment, jednotlivé tímy, vybraných zamestnancov na pripravenosť najdôležitejšieho arzenálu (ludských zdrojov) v prípade príchodu ďalšej hospodárskej krízy.

 • Ako zbaliť (akvizícia) zákazníka

  Zákaznické portfólio je ako rybník – odparuje sa a má prirodzený priesak. Pokiaľ nemáte dostatočný prítok nových zákazníkov časom vyschne alebo zostane iba bahno.

 • Manažérske archetypy

  Od detstva vieme, ako sa správa múdry kráľ alebo statočný náčelník. A toto správanie podvedome očakávame od svojich šéfov. Na kurze zistíte, či dokážete byť Cisárom a ktoré archetypálne atribúty už k tomu spĺňate a kde budete musieť do svojej „vodcovskej“ úlohy ešte dorásť.

 • Efektívne vyjednávanie

  Cieľom školenia je dodať metodiku pre vyjednávanie, objasniť triky a taktiky profesionálnych nákupcov, naučiť sa nastaviť východiskovú pozíciu pre vyjednávanie. Školenie dodá metodiku ako zhodnotiť vyjednávaciu pozíciu protistrany či konkurencie. Naučí vás využívať efektívne postupy pre vyjednávanie ZNAK + 4P. Naučí vás pracovať s námietkami protistrany.

 • Firma ako kmeň

  Cieľom tohto netradičného workshopu je pripomenutie princípov, na ktorých boli založené naše pradávne spoločenstvá a nájdenie inšpirácie pre uvedomenie kde by sme si z minulosti mohli vziať inšpiráciu pre prítomnosť a budúcnosť. Ľudí vo svojej histórii najviac formovala komunita, v ktorej sa zdržovali a ktorej hodnoty hájili. Postupne sa toto vedomie vytráca a napriek obdobiu materiálnej prosperity hľadáme základný zmysel existencie a spokojnosť.

 • Typológia zákazníka

  „S niektorými ľuďmi sa nám prirodzene komunikuje jednoduchšie a s niektorými to ide komplikovanejšie. Môže za tým byť typológia, ktorá nám dá odpovede o tom čoho sa jednotlivé typy ľudí obávajú a čo naopak v komunikácii očakávajú. Ide o koncepciu, ktorá uľahčí identifikovanie 4 základných typov a prispôsobenie komunikácie tak, aby sme si navzájom lepšie rozumeli (ľudsky aj obchodne). Pochopenie je prvým krokom k žiadanej zmene, ktorú budeme intenzívnym tréningom nacvičovať.“

 • Cielené riadenie vzťahov so zákazníkmi

  Školenie dodá metodiku a nástroje pre strategický rozvoj obchodu. Naučí vás princípy riadenia vzťahov so zákazníkom. Uvedomíte si dôležitosť prispôsobenia ponuky rôznym typom zákazníka. Získate pomocné nástroje pre zhodnotenie situácie u zákazníka a ďalšie plánovanie cielených aktivít pre systematický rozvoj obchodných vzťahov.

 • Otváranie zatvorených dverí u existujúcich zákazníkov

  Je ľahké chodiť za jedným kontaktom na strane zákazníka, ktorý máme na „tykačku a kávičku“. Pre rast potenciálu, ale často potrebujeme otvoriť ďalšie dvere a nenaštvať existujúci kontakt.

 • Zmena zvyku

  Ktoré naše návyky podporujú našu SPOKOJNOSŤ a ktoré zafixované postupy ohraničujú náš MOŽNÝ RAST a ÚSPECH?

 • Prezentačné zručnosti - Obsah

  Cieľom školenia je naučiť pripraviť prezentáciu tak, aby bola čo najviac adresná a aby odrážala potrebu, ktorú si vyžaduje súčasná situácia. Školenie naučí ako prispôsobiť obsah osobám a očakávaniam podľa fázy nákupného cyklu alebo cieľa, ktorý chceme dosiahnuť. Mať len dobrú prezentáciu už dávno nestačí. Je dôležité vedieť, komu ju prezentujem a aké sú jeho/ich motivácie.

 • Prezentačné zručnosti - Forma

  Cieľom školenia je naučiť suverénnemu vystupovaniu a prezentovaniu pred menším či väčším publikom. Dodá vedomosti a rozvinie zručnosti potrebné k príprave a realizácii úspešnej prezentácie.Tré­ningom sa zabezpečí to, aby každý pocítil na sebe osobný pokrok v oblasti prezentovania z pohľadu formy prezentovania.

 • Enterprise Management

  Cieľom tejto simulačnej hry je umožniť nadhľad nad riadením spoločnosti. Interaktívnym spôsobom ukáže účastníkom previazanosť finančných tokov a procesov v organizácii. Pomáha pochopiť komplexné vplyvy čiastkových rozhodnutí jednotlivých oddelení spoločnosti a previazanosť na celkové výsledky firmy.

47
školení zameraných na získavanie nových zákazníkov v roku 2016
35
tréningov smerujúcich k vyššej miere čerpania potenciálu existujúcich zákazníkov v roku 2016
33
školení zameraných na taktiky a stratégie vyjednávania v roku 2016
21
manažérskych projektov v roku 2016

Kontakty Slovensko

+421 918 713 700

Kontakty Česká Republika

+420 773 919 260 Všetky kontakty

Napíšte nám správu

Ozveme sa, akonáhle to bude možné