Towers tým

Sme silné individuality tvoriace v tíme

Zobraziť celý tím

Hovoria o nás

Veríme, že Vás tieto skúsenosti inšpirujú

Čerpanie potenciálu existujúcich zákazníkov

Key Account Management znamená v doslovnom preklade riadenie kľúčového účtu. Zákazník je účet a ja musím vedieť koľko mi na účte leží a akým spôsobom ho môžem čerpať. Nechcem tam nechávať zbytočné prebytky a nechcem, aby mi k nemu zavreli prístup kvôli prečerpaniu.

 • Koľko potenciálu z vášho zákazníka zostáva ležať ľadom, pretože sa zameriavate len na "jednu" osobu?
 • Koľko potenciálu nečerpajú, pretože nedokážete presadiť ďalšie produkty či služby?

Taktiky pre x-sell a up-sell existujú. Odlíšte svoje obchodné správanie u zákazníkov v rôznych úrovniach čerpania potenciálu Gain - Build - Defend!

Key Account Management nie je starostlivosť o zákazníka, ale schopnosť optimálne čerpať jeho potenciál spoločne s jeho spokojnosťou.

Akvizícia (ako zbaliť) zákazníka

Zákaznícke portfólio je ako rybník - odparuje sa a má prirodzený priesak. Ak nemáte dostatočný prítok nových zákazníkov, časom vyschne alebo ostane len bahno a jeden kapor...

 • Viete osloviť nových zákazníkov?
 • Prevediete ich do reálneho biznisu alebo zostanete len u ponuky?
 • Kto má u vás vo firme zodpovednosť za balenie (akvizíciu) nových zákazníkov?

Získať nového zákazníka vyžaduje iné zručnosti a odlišnú energiu než starostlivosť o existujúceho! Zvládate to?

Viac o balení zákazníkov sa dozviete na našom blogu.

Cielené riadenie vzťahov so zákazníkmi

Vzťahy a informácie sú pre obchodnú úspešnosť firmy najdôležitejšie. Produkt vlastní produkt manažér. Obchodník vlastní zákazníka.

 • Viete cielene rozvíjať vzťahy na strane zákazníka?
 • Viete sa dostávať od jednej osoby k druhej?
 • Viete vaše vzťahy transformovať do finančného zisku?
 • Kto má o zákazníkovi lepšie informácie, vy alebo vaša konkurencia?

Je jednoduché komunikovať s tými, kde to máme na "tykačku" a na "kávičku". Ale potenciál často leží u iných ľudí. Občas sa bojíme obísť ľudí, ktorí nás nechcú pustiť ďalej, a niekedy nám vyššie postavené osoby nechcú otvoriť dvere...

Dostaňte tieto aktivity pod kontrolu a robte ich cielene.

Vedomé vedenie tímov a firiem

Vedieť obchodovať ešte neznamená vedieť riadiť obchodníkov. Založiť firmu neznamená vedieť ju viesť. Byť vynikajúci špecialista s autoritou, nezaručuje autoritu v roli manažéra...

 • Riadite tím vedome alebo intuitívne?
 • Viete vytvoriť VÍZIU tímu?
 • Ako pracujete s motiváciou?
 • Aká je vaša autorita?
 • Ovládate potrebné taktiky, nástroje a stratégie?
 • Chápete súvislosti?

Ak máme s niečím skúsenosti, potom je to s vedením tímov, prácou s jednotlivcami, zmenou návykov. Do nejakej doby a v niektorých momentoch môžete tím riadiť intuitívne, ale "občas" to prestane byť efektívnae a je potrebné prejsť do vedomého riadenia tímov.

Vyjednávanie

Vyjednávanie, či už interné alebo externé, je kľúčová súčasť biznis prostredia.

 • Ako často a aké robíte ústupky zákazníkom?
 • Aký je rozdiel medzi vstupnou ponukou a tou podpísanou?
 • Stretávate často konkurenciu s nižšou cenou?
 • Zvládate vyjednávať práce naviac a dodatočné náklady?
 • Viete vyjednať svoju pozíciu vo vnútri firmy?
 • Viete si vyjednať súčinnosť ostatných oddelení?
 • Ovládate potrebné taktiky, nástroje a stratégie vyjednávania?

Všetci si chceme chrániť vlastné územie, všetci chceme získať výhody, vždy sa nájde konkurencie s nižšou cenou. To všetko je vyjednávanie, ktoré sa skladá z racionálnych úvah a iracionálneho správania.

Zaujala vás naša ponuka?

Komplexní projekty s měřením výkonu

1

Definujeme cíl projektu

 • získat nové zákazníky?
 • lépe těžit potenciál stávajících?
 • uvést a zobchodovat nový produkt?
 • změnit přístup obchodníků, konzultantů nebo projekt manažerů?
2

Nastavíme metriku vyhodnocování úspěšnosti projektu

 • lovci (např. úspěšnost nabídek...)
 • farmáři (např. cross-sell produktů, retence zákazníků...)
3

Upravíme SalesGuru® kurzy na vaši realitu. Budeme pracovat s vašimi produkty. Spolu vytipujeme klíčové situace, které brzdí výkon... Budeme využívat Vaše aktuální obchodní záměry...

4

Pokud je potřeba, rozřadíme obchodníky do efektivních skupin a budeme ke každé přistupovat zvlášť:

 • na základě dovednostní úrovně
 • podle obchodního zaměření (lovec, farmář...)
5

Každé školení připravíme jako 3krokové:

 • domácí příprava obchodníků
 • 1-2 denní školení
 • úkoly pro obchodníky u reálných zákazníků
6

Zapojíme do projektu team leadery:

 • spolupráce na přípravě úkolů
 • přenesení do praxe
 • zpětná vazba, zda projekt funguje
7

Optimální rozestupy mezi aktivitami je 4-6 týdnů

8

Budeme sledovat dopad na obchodní výsledky a podle toho on-line upravovat projekt...

9

Předáme Vám jasnou SalesGuru® metodiku upravenou pro váš byznys a podle nastavené vstupní metriky spolu vyhodnotíme úspěšnost projektu

Kontaktujte nás
32
školení zaměřených na akvizici nových zákazníků v roce 2022
35
tréninků směřujících k vyšší míře čerpání potenciálu stávajících zákazníků v roce 2022
33
workshopů zaměřených na firemní kultůru a motivaci v roce 2022
21
manažerských projektů v roce 2022

Lenka Lamešová

Lektorka, koučka
Lenka Lamešová

Díky profesionální podpoře Lenky se mi dostala možnost probrat témata, která mě vedou k hledání řešení a pozitivním změnám. Pomohla mi lépe reagovat a více své chování řídit směrem, kterým potřebuji. Rovněž překonání vnitřních bariér, o kterých jsem před tím ani nevěděla. Koučink považuji za výbornou cestu k rozvíjení vlastních schopností. Hana Vojtěchová, RCI Financial Services

„JEDEN SPÔSOB OČAKÁVAŤ ĎALŠIE PREDPOKLADY BEZ ZMENY PRÍSTUPU“ Albert Einstein

Kontakty Česká Republika

+420 608 919 260 Všetky kontakty

Napíšte nám správu

Ozveme sa, akonáhle to bude možné