Vypísané termíny

Ak vám niektorý termín nevyhovuje, kontaktujte nás. Všetko sa dá riešiť.

  • Ako viesť a motivovať ženy v tíme

    Utorok 25.2.2020 9:00 - 17:00 hod Lenka Veverková Praha, Praha

    Cieľom odbornej prípravy je pochopiť rozdiely v vnímaní, prístupe, práci a tvorbe medzi mužmi a ženami. Zobraziť rozdiely pri prijímaní situácií a reakcií. Porozumieť rozdielnemu vyjadreniu – slovníku, preskúmať rôzne situácie a skúsiť nájsť nový prístup na základe pochopenia rozdielov

    Prihlásiť sa
47
školení zameraných na získavanie nových zákazníkov v roku 2016
35
tréningov smerujúcich k vyššej miere čerpania potenciálu existujúcich zákazníkov v roku 2016
33
školení zameraných na taktiky a stratégie vyjednávania v roku 2016
21
manažérskych projektov v roku 2016

Vyjadrenia klientov

Robert Dvořák

Robert Dvořák

T-Mobile Czech republic, senior manažer

„ … s Tomášem Buškem jsme prošli dvě kola školení na diferencovaný prodej. Cílem školení bylo trénovat různé styly vyjednávání podle typu zákazníka (majitel, finanční ředitel apod.) včetně způsobu jak se k rozhodovačům dostat. Obchodníci ocenili praktické nácviky schůzek a společně sestavené prodejní argumenty. Úspěchu školení přispělo i vysoké charizma a zkušenosti školitele, které v obchodních vzbudilo důvěru a respekt. Určitě rád kdykoliv zopakuji …“

Kontakty Slovensko

+421 918 713 700

Kontakty Česká Republika

+420 773 919 260 Všetky kontakty

Napíšte nám správu

Ozveme sa, akonáhle to bude možné