Enterprise Management

O finančných súvislostiach pri riadení firmy a nových business témach

Enterprise Management

Cieľom tejto simulačnej hry je umožniť nadhľad nad riadením spoločnosti. Interaktívnym spôsobom ukáže účastníkom previazanosť finančných tokov a procesov v organizácii. Pomáha pochopiť komplexné vplyvy čiastkových rozhodnutí jednotlivých oddelení spoločnosti a previazanosť na celkové výsledky firmy.

Čo Enterprise Management umožní?

PREŽIŤ SIMULÁCIA ROZHODOVANIE v RÔZNYCH SITUÁCIÁCH

 • cenová vojna
 • previs ponuky nad dopytom
 • prebytočná alebo nedostatočná kapacita spoločnosti
 • nedostatok hotovosti
 • rast spoločnosti
 • zhodnotenie investície
 • spolupráca na trhu

PREŽIŤ SIMULÁCIA STRATEGICKÉHO ROZHODOVANIE A PLÁNOVANIE

 • tlak investora
 • zmena stratégie
 • business plány
 • operačné plány
 • kľúčové rozhodnutia

VYSKÚŠAŤ SI ROLE RÔZNYCH MANAŽEROV

 • výroba
 • financie
 • obchod
 • Strategické plánovanie

NAUČIŤ SA ZÁKLADNÉ MANAŽÉRSKE DOKUMENTY A UKAZOVATELE AKO NÁSTROJA NA RIADENIE SPOLOČNOSTI

 • súvaha
 • výsledovka
 • Cash-flow
 • ROE, ROA
 • EBITA
 • ROI

AKO ENTERPRISE MANAGEMENT FUNGUJE?

Vytvoríte 4členný tím, založíte firmu, získate finančné zdroje a rozdelíte si manažérske pozície. Od investora dostanete jasný biznis úlohu, ktorého máte dosiahnuť v nasledujúcich 5 rokoch. Vedľa vás je ďalších 3–5 tímov, ktoré sa budú snažiť na rovnakom trhu dosiahnuť rovnaký cieľ.

47
školení zameraných na získavanie nových zákazníkov v roku 2016
35
tréningov smerujúcich k vyššej miere čerpania potenciálu existujúcich zákazníkov v roku 2016
33
školení zameraných na taktiky a stratégie vyjednávania v roku 2016
21
manažérskych projektov v roku 2016

Kontakty Slovensko

+421 918 713 700

Kontakty Česká Republika

+420 773 919 260 Všetky kontakty

Napíšte nám správu

Ozveme sa, akonáhle to bude možné