Ako chrániť svoje ženstvo v korporáte

Ako chrániť svoje ženstvo v korporáte

Kurz je zameraný na pochopenie rozdielov medzi princípom žien a mužov, na uvedomenie si sily vlastnej cyklickosti, ktorá je riadená prírodou, nie našou vôľou. Naučíme sa túto silu rozpoznať vo všetkých ich formách, pochopíme ju ako výhodu, ktorú môžeme následne využiť na plnenie našich snov a dosahovanie cieľov.

Čo školenie umožní?

  • Skupinová aktivita – nájdenie rozdielov medzi mužským a ženským princípom
  • Skupinová aktivita / konštantná práca – porovnanie, pochopenie, zaužívanie objavených rozdielov
  • Predstavenie menštruačného cyklu, jeho fáz a porovnanie s inými cyklami v prírode
  • Diskusia na tému princíp a výhody cyklickej sily
  • Skupinová aktivita / konštantná práca – zaužívanie opísaných princípov
  • Individuálna práca – riešenie situácií
47
školení zameraných na získavanie nových zákazníkov v roku 2016
35
tréningov smerujúcich k vyššej miere čerpania potenciálu existujúcich zákazníkov v roku 2016
33
školení zameraných na taktiky a stratégie vyjednávania v roku 2016
21
manažérskych projektov v roku 2016

Kontakty Slovensko

+421 918 713 700

Kontakty Česká Republika

+420 773 919 260 Všetky kontakty

Napíšte nám správu

Ozveme sa, akonáhle to bude možné