Firma ako kmeň

V DOBE REPORTINGOV, TABULIEK A INDIVIDUALIZMU

Firma ako kmeň

Cieľom tohto netradičného workshopu je pripomenutie princípov, na ktorých boli založené naše pradávne spoločenstvá a nájdenie inšpirácie pre uvedomenie kde by sme si z minulosti mohli vziať inšpiráciu pre prítomnosť a budúcnosť. Ľudí vo svojej histórii najviac formovala komunita, v ktorej sa zdržovali a ktorej hodnoty hájili. Postupne sa toto vedomie vytráca a napriek obdobiu materiálnej prosperity hľadáme základný zmysel existencie a spokojnosť.

Čo školenie umožní

NAD ČÍM SA ZAMYSLÍME?

 • Z pohľadu racionálnej pravdy sa máme najlepšie ako sme sa kedy mali. Tak prečo sa tak vo firmách necítime?
 • Prečo ľudia strácajú ochotu pre svoju firmu/tlupu opustiť komfortnú zónu? A prečo nie sme ochotní pre svoju tlupu „zomrieť“?
 • Prečo sú vo firmách dôležití „bohovia“, ktorých sa môžeme dotknúť?
 • Zo zamestnania sa stal výmenný obchod. V práci odovzdávam svoju energiu, aby som dostal peniaze. Potom idem domov a investujem peniaze pre získanie energie nazpäť. Ako to spraviť aby na konci nebola záporná bilancia?
 • Prírodné národy mávajú 2 vodcov. Náčelníka, ktorý hovorí koľko bizónov je potrebné uloviť a šamana, ktorý spraví obrady a dá tomu zmysel. Čo sa deje keď nám jeden z nich chýba?

ČO SI Z KURZU ODNESIETE?

 • Hlavné princípy vo vytváraní firemného kmeňa…
 • Objasníme si dôležitosť kmeňových rituálov…
 • Pozrieme sa na rituály vašej firmy (oslava úspechov, „korunovácia“, prijatie nováčika…)…
 • Popíšeme vzťah medzi jednotlivcom a kmeňom…
 • Uvedomíme si vzájomnú užitočnosť…
 • Zameriame sa na osobné hodnoty a prepojenie s hodnotami firmy…
 • Naučíme sa vzdať úctu ostatným vrátane nepriateľov…
 • Pochopíme ako je to s hrdinami a bohmi…

A HLAVNE: ZISTÍME AKO VYTVÁRAŤ A PODPOROVAŤ NÁŠ KMEŇ/TÍM/FIRMU…

47
školení zameraných na získavanie nových zákazníkov v roku 2016
35
tréningov smerujúcich k vyššej miere čerpania potenciálu existujúcich zákazníkov v roku 2016
33
školení zameraných na taktiky a stratégie vyjednávania v roku 2016
21
manažérskych projektov v roku 2016

Kontakty Slovensko

+421 918 713 700

Kontakty Česká Republika

+420 773 919 260 Všetky kontakty

Napíšte nám správu

Ozveme sa, akonáhle to bude možné