Manažérske archetypy

Ako manažér ste skôr ako Vinnetou, Frodo, Rambo alebo Hagrid?

Manažérske archetypy

Od detstva vieme, ako sa správa múdry kráľ alebo statočný náčelník. A toto správanie podvedome očakávame od svojich šéfov. Na kurze zistíte, či dokážete byť Cisárom a ktoré archetypálne atribúty už k tomu spĺňate a kde budete musieť do svojej „vodcovskej“ úlohy ešte dorásť.

Cieľom workshopu bude analyzovať vlastný manažérsky archetyp, zhodnotiť ako na ľudí pôsobíme a ako nás vnímajú. Vedieť pracovať s vlastnou autoritou a dobre prenášať zámery.

Čo si z kurzu odnesiete:

 • Uvedomíme si, ako sa buduje autorita …
 • Pochopíme princíp manažérskych archetypov (Cisár, Matka, Hecovač, Pracant, Kat)
 • Zistíte, ktoré archetypy používate ako primárne a čo Vám chýba do Cisára?
 • Naučíme sa pracovať s Vaším firemným príbehom
 • Vysvetlíte si dôležitosť cisárskych / náčelnických rituálov
 • Uvedomenie, čo môžeme pri vedení ľudí ovplyvniť a čo už nie …
 • Naučíme sa dobre komunikovať zámer / víziu
 • Připraviť si spôsoby správania pre najbližšie reálnej situácie
 • Nastaviť si konkrétny prístup k jednotlivcom

Rámcový obsah:

1. AUTORITA

 • Z čoho vyplýva moja autorita
 • Sféry vplyvu mojej autority
 • cielené budovanie a využívanie autority

2. MANAŽÉRSKE ARCHETYPY

 • Císár, Matka, Kat, Hecovač, Pracant
 • Kto som a aké mi to spôsobuje problémy?
 • Čo musím zmeniť?

3. PRÁCA S ARCHETYPMI

 • Typické reakcie a spolupráca ľudí pod jednotlivými archetypmi
 • vhodný archetyp pre rôzne situácie
 • Plán zmien v mojom prístupe
47
školení zameraných na získavanie nových zákazníkov v roku 2016
35
tréningov smerujúcich k vyššej miere čerpania potenciálu existujúcich zákazníkov v roku 2016
33
školení zameraných na taktiky a stratégie vyjednávania v roku 2016
21
manažérskych projektov v roku 2016

Kontakty Slovensko

+421 918 713 700

Kontakty Česká Republika

+420 773 919 260 Všetky kontakty

Napíšte nám správu

Ozveme sa, akonáhle to bude možné