Towers tým

Sme silné individuality tvoriace v tíme

Zobraziť celý tím

Hovoria o nás

Veríme, že Vás tieto skúsenosti inšpirujú

Čerpanie potenciálu existujúcich zákazníkov

Key Account Management znamená v doslovnom preklade riadenie kľúčového účtu. Zákazník je účet a ja musím vedieť koľko mi na účte leží a akým spôsobom ho môžem čerpať. Nechcem tam nechávať zbytočné prebytky a nechcem, aby mi k nemu zavreli prístup kvôli prečerpaniu.

 • Koľko potenciálu z vášho zákazníka zostáva ležať ľadom, pretože sa zameriavate len na "jednu" osobu?
 • Koľko potenciálu nečerpajú, pretože nedokážete presadiť ďalšie produkty či služby?

Taktiky pre x-sell a up-sell existujú. Odlíšte svoje obchodné správanie u zákazníkov v rôznych úrovniach čerpania potenciálu Gain - Build - Defend!

Key Account Management nie je starostlivosť o zákazníka, ale schopnosť optimálne čerpať jeho potenciál spoločne s jeho spokojnosťou.

Akvizícia (ako zbaliť) zákazníka

Zákaznícke portfólio je ako rybník - odparuje sa a má prirodzený priesak. Ak nemáte dostatočný prítok nových zákazníkov, časom vyschne alebo ostane len bahno a jeden kapor...

 • Viete osloviť nových zákazníkov?
 • Prevediete ich do reálneho biznisu alebo zostanete len u ponuky?
 • Kto má u vás vo firme zodpovednosť za balenie (akvizíciu) nových zákazníkov?

Získať nového zákazníka vyžaduje iné zručnosti a odlišnú energiu než starostlivosť o existujúceho! Zvládate to?

Viac o balení zákazníkov sa dozviete na našom blogu.

Cielené riadenie vzťahov so zákazníkmi

Vzťahy a informácie sú pre obchodnú úspešnosť firmy najdôležitejšie. Produkt vlastní produkt manažér. Obchodník vlastní zákazníka.

 • Viete cielene rozvíjať vzťahy na strane zákazníka?
 • Viete sa dostávať od jednej osoby k druhej?
 • Viete vaše vzťahy transformovať do finančného zisku?
 • Kto má o zákazníkovi lepšie informácie, vy alebo vaša konkurencia?

Je jednoduché komunikovať s tými, kde to máme na "tykačku" a na "kávičku". Ale potenciál často leží u iných ľudí. Občas sa bojíme obísť ľudí, ktorí nás nechcú pustiť ďalej, a niekedy nám vyššie postavené osoby nechcú otvoriť dvere...

Dostaňte tieto aktivity pod kontrolu a robte ich cielene.

Vedomé vedenie tímov a firiem

Vedieť obchodovať ešte neznamená vedieť riadiť obchodníkov. Založiť firmu neznamená vedieť ju viesť. Byť vynikajúci špecialista s autoritou, nezaručuje autoritu v roli manažéra...

 • Riadite tím vedome alebo intuitívne?
 • Viete vytvoriť VÍZIU tímu?
 • Ako pracujete s motiváciou?
 • Aká je vaša autorita?
 • Ovládate potrebné taktiky, nástroje a stratégie?
 • Chápete súvislosti?

Ak máme s niečím skúsenosti, potom je to s vedením tímov, prácou s jednotlivcami, zmenou návykov. Do nejakej doby a v niektorých momentoch môžete tím riadiť intuitívne, ale "občas" to prestane byť efektívnae a je potrebné prejsť do vedomého riadenia tímov.

Vyjednávanie

Vyjednávanie, či už interné alebo externé, je kľúčová súčasť biznis prostredia.

 • Ako často a aké robíte ústupky zákazníkom?
 • Aký je rozdiel medzi vstupnou ponukou a tou podpísanou?
 • Stretávate často konkurenciu s nižšou cenou?
 • Zvládate vyjednávať práce naviac a dodatočné náklady?
 • Viete vyjednať svoju pozíciu vo vnútri firmy?
 • Viete si vyjednať súčinnosť ostatných oddelení?
 • Ovládate potrebné taktiky, nástroje a stratégie vyjednávania?

Všetci si chceme chrániť vlastné územie, všetci chceme získať výhody, vždy sa nájde konkurencie s nižšou cenou. To všetko je vyjednávanie, ktoré sa skladá z racionálnych úvah a iracionálneho správania.

Zaujala vás naša ponuka?

Komplexní projekty s měřením výkonu

1

Definujeme cíl projektu

 • získat nové zákazníky?
 • lépe těžit potenciál stávajících?
 • uvést a zobchodovat nový produkt?
 • změnit přístup obchodníků, konzultantů nebo projekt manažerů?
2

Nastavíme metriku vyhodnocování úspěšnosti projektu

 • lovci (např. úspěšnost nabídek...)
 • farmáři (např. cross-sell produktů, retence zákazníků...)
3

Upravíme SalesGuru® kurzy na vaši realitu. Budeme pracovat s vašimi produkty. Spolu vytipujeme klíčové situace, které brzdí výkon... Budeme využívat Vaše aktuální obchodní záměry...

4

Pokud je potřeba, rozřadíme obchodníky do efektivních skupin a budeme ke každé přistupovat zvlášť:

 • na základě dovednostní úrovně
 • podle obchodního zaměření (lovec, farmář...)
5

Každé školení připravíme jako 3krokové:

 • domácí příprava obchodníků
 • 1-2 denní školení
 • úkoly pro obchodníky u reálných zákazníků
6

Zapojíme do projektu team leadery:

 • spolupráce na přípravě úkolů
 • přenesení do praxe
 • zpětná vazba, zda projekt funguje
7

Optimální rozestupy mezi aktivitami je 4-6 týdnů

8

Budeme sledovat dopad na obchodní výsledky a podle toho on-line upravovat projekt...

9

Předáme Vám jasnou SalesGuru® metodiku upravenou pro váš byznys a podle nastavené vstupní metriky spolu vyhodnotíme úspěšnost projektu

Kontaktujte nás
32
školení zaměřených na akvizici nových zákazníků v roce 2022
35
tréninků směřujících k vyšší míře čerpání potenciálu stávajících zákazníků v roce 2022
33
workshopů zaměřených na firemní kultůru a motivaci v roce 2022
21
manažerských projektů v roce 2022

Vyjadrenia klientov

Branislav Drusc

Branislav Drusc

Hyunadi Motor Czech, Finance Manager

Spoluprácu s Jurajom Skalským vidím ako investíciu s vysokou pridanou hodnotou pre Hyundai Motor Slovakia. S Jurajovou podporou sa nám v roku 2016 podarilo navrhnúť systém rozvoja manažerských zručností na základe 360 stupňovej spätnej väzby, ktorý všetci zúčastnení manažeri hodnotili veľmi pozitívne. Na základe výbornej spätnej väzby od manažerského tímu Hyundai Motor Slovakia sme sa rozhodli s Jurajom pokračovať v rozvoji manažerských zručnosti aj v roku 2017.

Kontakty Česká Republika

+420 608 919 260 Všetky kontakty

Napíšte nám správu

Ozveme sa, akonáhle to bude možné